دريافت کد :: صداياب

دريافت کد :: صداياب

دريافت کد :: صداياب
LOVE
LOVE
مــــتـــــهـــــــم امــــــا بــــــی گــــنــــــاه
خوش آمدید.

ســــــلام دوسـتـان عــــــزیــــــز

خــوش امـدیـد بـه وب خـودتـون امــیـدوارم لـحظات خـوشـی را در اینـجا سـپری کـنید.

چـند خـواهـش کـوچـولـو دارم!!!
1.اگـه وبـلاگ داریـد حـتما ادرسـشو بنـویـسید!التماستون میکنم خواهشا بزارید،ممنـون مـیشـم.

2.اگـه ادرس وبـلاگتون رو نـمیذاریـد تـوقـع نـداشتـه بـاشیـن بیـام عـلـم غیب کـه نـدارم!!

3.هربه چندمدت به وبلاگ اونایی که لینکشون کردم سرمیزنم اگه منو حذف کرده باشن منم از لینکدونیم حذفشون میکنم.

4.اگه درماه یه پیام ندی ازلینکدونی حذف میشیا پس منو یادت نره!

بـازم ممـنون کـه بـه وبـلاگـم اومـدیـن مـنتظر دیـدار دوبـاره شمـا هستــم.


| دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 | 11:58 | یکی یود که دیگه حالا نیست
برای دل خودم نه برای هیچ کس
رمز رو به هیچکس نمیدم برای دل خوشی خودمه

آخه باید به یه چیز الکی دل خوش باشم مگه نه؟

امیدوارم درکم کنین ونگین من بدهستم که رمزو نمیدم :(((

| سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 11:52 | یکی یود که دیگه حالا نیست
...

سلام

ببـــیــــــن

این اسمش دلــــــه !

اگر قرار بــــــود بفهمه که فاصله یعنی چــــــــی

اگر قرار بــــــود بفهمــــه که نمیشــــه ...

میشد مغــــــــز !

دلـــــه ..

نمی فهمــــــه ... !

خواستم اطلاع بدم...

 

استعداد عجیبی در شکستن داری ، قلب ، غرور ، پیمان

استعداد عجیبی در نشستن دارم ، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو . . .

 

| پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 23:39 | یکی یود که دیگه حالا نیست
غـــــــــم
 

حس میکنم گـــم شده ام . . .

امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

*****

خودم را به هزار راه میزنم...

به هزار کوچه...

به هزار در...

 

نکند یاد آغوشت بیفتم...

*****

زن را نمی شود درک کرد...
زن را نمی شود فهمید...

زن را نمی توان شناخت...
زن را نمی توان عوض کرد...

زن را حتی نمی شود فراموش کرد...
 زن را فقط می توان عمیــــــــــــــــــق دوســت داشت...

 

 

 

| پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 | 15:23 | یکی یود که دیگه حالا نیست
دستات


دستاشو مشت کـرده بود…
پرسـیدم توی مشتت چـیه؟!
گفت : خودتـ نگـاه کن
دستاشو گرفتم و آروم باز کردم…


توی دستاش چیزی نبود!!!
گفتم : چیزی نیست کـه…!
دستامــو که توی دستاش بود فشـــرد و گفت:
نبــود…ولی “حــالا هست”!
دستام گرم شد و اون لبخند زد…

| چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 | 10:54 | یکی یود که دیگه حالا نیست
مرگ عشق
ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟

ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ
ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟
ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ
ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ

ﺷﻢ ..

| دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 | 15:55 | یکی یود که دیگه حالا نیست
دوبـاره بـــــــــــــوس

روزی ز لپ یار کردم بوسی گفت

هم بی ادبی و هم لوسی

گفتم گناهم چیست که کردم بوسی

گفت لب را ول کردی و ز لپ میبوسی

انواع بوس1:بوس صورت.دوست داشتن


2:بوس پیشانی .آرامش


3:بوس بازو .شوخی کردن


4:بوس لب .عاشق شدن


5:بوس گردن .نیاز داشتن


حالا اگه بخوای بوسم کنی .


 بوست شماره چنده ؟

| چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 | 18:37 | یکی یود که دیگه حالا نیست
اره...
بـرام هیــچ حســـی شبیــه تـــو نیســـت

کنـــار تــــو درگیـــر آرامشـــــــم

همیـــن از تمـــــــــام جهـــان کافیـــه

همیـــن کـه کنـــارت نفـــس می کشـــم| جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 14:16 | یکی یود که دیگه حالا نیست
دوستت دارم های شبانه

دختر از دوستت دارم های هر شب پسر خسته شده بود...

یک شب وقتی اس اومد،قبل از این که بازش کنه موبایلشو گذاشت زیر سرشو خوابید...

صبح مادر پسربه دختر زنگ زدو گفت:پسرم مرد....

دختر شوکه شد و با گریه رفت سراغ اس دیشب پسر رفت...

نوشته بود تصادف کردم.... با مشکل خودمو رسوندم دم درخونتون....

 تورو خدا بیا پایین میخوام واسه اخرین بار ببینمت...

*****

عزیزان و دوستان ادامه رمز داره فقط قبل از اینکه ببینی میخواستم قبلش بگم نباید فکربدبکنی برای دلخوشیمه رمز گذاشتم که اگه نخواستی نری ببینی شرمنده همتون چیزی نیس که بخواد فضولیت گل کنه ها یه چیز بی ارزشه

| جمعه بیستم دی 1392 | 9:59 | یکی یود که دیگه حالا نیست
تسلیت

| دوشنبه نهم دی 1392 | 22:13 | یکی یود که دیگه حالا نیست
شـــب یـلـدا

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما 
شب یلدا مبارک
*****
من امشب دارم می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم... منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش... 
از طرف پاییز - یلدا مبارک
*****

امشب جایی نری میخوام بشمرمت

جوجو یلدات مبارک

| سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 | 13:32 | یکی یود که دیگه حالا نیست
ماه محرم

پرسيدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهي كشيدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چيست محرم؟باناله گفت:ماه عزاي اشرف اولادآدم است

فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت مي گم

| سه شنبه چهاردهم آبان 1392 | 13:29 | یکی یود که دیگه حالا نیست
لطفا راستشو بگین..!!اگه هم نمیخوای راستشو بگی پس خواهشا هیچی نگو!!
از اونایی هم که تازه بامن اشنا شدن وچیزی ازمن نمیدونن لازم نیس چیزی بگن مرسی متشکرم

اگه ی جعبه مداد رنگی داشتی منو چه رنگی میکشیدی ؟؟؟!!


آبی=دوست داشتنی

قرمز=شیطون


سفید=پاک


طوسی=بد اخلاق


زرد=مهربون


سیاه=مشکوک


سرخابی=خوشتیپ


زرشکی=عاشق


نیلی=بد جنس


قهوه ای=لج باز


نارنجی=باهوش


صورتی =خوشکل


بنفش=مغرور


| جمعه دهم آبان 1392 | 9:20 | یکی یود که دیگه حالا نیست
بسوی عشق

به سوی عشق

درگیره رویایه شیرینش  شدم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


قلبمو صادقانه دادم بهش ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


انتظار داشتم عاشقی کنه باهام ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


دوست داشتم ، گــُــله سرخ رو بو کنم ... 

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


انتظار کشیدم ... منتظرش شدم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


انتظار داشتم برگرده ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


گریه گردم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیکسکوت کردم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


با خاطراتش گریه کردم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


شبا تا صبح ، تنهایی کشیدم ... تنهایی اشک ریختم ... تنهایه تنها ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


در نبودش ، همدمی نداشتم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


جایه خالیشو با سیگار پــُــر میکردم ... سیگار پشته سیگار ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


منتظر بودم تا فقط یه بار بهم زنگ بزنه و صداشو بشنوم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


نیومد ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


نیومد ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیکنیومد ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


نیومد ... نیومد ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


دلتنگش شدم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیککم کم داشت باورم میشد که : من + تو = ما نمیشه ... نمیشه ... نمیشه ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


دعاها کردم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


نمیخواستم بره ... ولی رفت ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


با چشمام ازش خواهش کردم ... ولی رفت ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


و آخر سر ، من شکستم ... له شدم ... باختم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


مجبور شدم به رفتن ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


کوله بارم چیزی نبود جز خاطراته عشقم ... و یه دسته گــُــل که نتونستم بهش بدم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


موقعه رفتنم ، دیدم با عشقش ، راحته و خوشحال ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


من ، همون موقع از خاطره هاش پاک شدم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


اون دختر عشقه بهتری بود ... این قضیه ، حکمه مرگ داشت برام ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


نمیتونستم باور کنم که باید برم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


ولی باید میرفتم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


آخرش دیدم که ضربانه احساسم داره وایمیسته ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


مجبور شدم خداحافظی کنم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


با هرزبونی ، خداحافظی کردم ...

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک


و این شد پایان  قصه ی عشقه من و......!

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک

| سه شنبه نهم مهر 1392 | 16:12 | یکی یود که دیگه حالا نیست

| پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392 | 16:48 | یکی یود که دیگه حالا نیست
هواشناسی

هواشناسی:به دلیل دوری شما هوای دل صاف تا قسمتی ابری همراه با آه پراکنده می باشد این سامانه سوزناک تاروز دیدار باشما پایدار خواهد ماند.

حالا که تااینجا آمدم، حالا که چیزی تا رسیدن به تو نمونده خدا تازه یادش افتاده که ما قسمت هم..... نیشتیم!!!

خداجون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم چه حالی داره...؟!

| چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 | 20:14 | یکی یود که دیگه حالا نیست
مشهدالرضا

سلاااااااام دوستان من یه مدت نیستم میخوام برم مشهد92/5/26

شاید بتونم نظراتتون رو تاییدکنم ولی شرمنده نمیتونم پست بزارم

بازم شرمنده دوستای گلم

تنهااااام نزاریدااا منتظرم بمونید شاااااااااید بیام :-)

| سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 | 17:37 | یکی یود که دیگه حالا نیست
به سلامتیش...
| پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 14:1 | یکی یود که دیگه حالا نیست
عزیز چخد بوسات شیرینه...

عزیزم چخد بوسات شیرینه {-7-}

http://khatekhalagh.com/Images/GroupImages2/shahrivar91/backcar/17.jpg

متــــــــاسفم... نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست... نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم.... متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را.... از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم.... تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم....


| شنبه بیست و نهم تیر 1392 | 15:33 | یکی یود که دیگه حالا نیست
فـــقــــط بـاجــــــــــــــــــــــــنـبـه هــــــا
تــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــه

باجنبه ها برن ادامه مطلب اگه بی جنبه بودی رفتی هیچی به من نمیگیاااااااااا


این تحقیق دوستمه منم اجازه ندارم رمزشو به کسی بدم حتی شما دوست عزیز

| شنبه بیست و نهم تیر 1392 | 11:11 | mahdi
توهستی بیخیال دنیا

آدم بايد يه "تو" داشته باشه که هر وقت از

همه چي خسته و نا اميد

 بود بهش بگه :

مهم اينه که تو هستي ،

بی خيال ِ دنيا

| پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 | 13:24 | یکی یود که دیگه حالا نیست
سرم را جداکنید...

سرم را جدا کنید...

و روی شانه ام بگذارید!!!

سری کــه شانه میخواست...

شانه ای که سر میخواست...

هر دو را به آرزویشان برسانــــــــــــــید...

| شنبه پانزدهم تیر 1392 | 22:56 | یکی یود که دیگه حالا نیست
نظرت چیه؟
دوستان ببخشید نظرسنجی دیگه نشون نمیده خودم همینجا مینویسم شماهم اینجا نظرتونو بگین

الف-میخوام افشین رو حذف کنم بجاش یه عزیزی رو بیارم اجازه هست؟

1)اره بیار خوشحال میشیم

2)برام فرق نمیکنه

4)فکراتو بکن(اگه فکرامو نکرده بودم نمیگفتم)

5)نه همین خوبه


ب-چقدر منو دوست دارید راستشو بگید حقیقت تلخه اشکال نداره!

1)تو کی باشی؟

2)اصلا برام مهم نیستی

3)فقط در حد همکار

4)رفیق این چه حرفیه،دوست دارم

5)عشقم بی نهایت دوست دارم(Love)


قوانین:اونایی که ادرس وبلاگشون رو ننویسن پیامشون درج نمیشه خیالتون راحت خودم ادرستون رو برمیدارم و اگه خواستید اسمتون هم نمینویسم ولی قبلش باید برام بنویسید

هیچی سوالی در مورد نظرتون نمیشه که بگید الان گیر میده بهم ولش کن،خیالتون راحت هیچی نمیگم

| دوشنبه ششم خرداد 1392 | 19:41 | یکی یود که دیگه حالا نیست
برایم سوال است...

     محبت گر شود پیدا                                                     به هر قیمت خریدارم                                     

 

همیشه برایم سوال است :

اگر قرار بود روزی او را از دست بدهم،
 چرا خدا 
خواست که...

دوستش 
داشته باشم ؟؟؟؟؟؟

| دوشنبه ششم خرداد 1392 | 9:36 | یکی یود که دیگه حالا نیست
خداحافظ
کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!

وقتی کســی جایت آمد …

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ….

میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ……

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن … !!!

همونجور که گفتم به نظراتتون اهمیت میدم.

اونایی که گفتن برو گورتو گم کن چشم میرم ولی برمیگردم چون تعداد نظرات اونایی که گفتن بمون بیشتر بود خداحافظی میکنم تا 20خرداد شایدم زودتر اگه دوست دارید زودتر برگردم دعاکنید.

| جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 | 11:54 | یکی یود که دیگه حالا نیست

بوی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همی

ما ز تعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امید تقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم،نی برای درک مطلب آمدیم{-40-} !{-40-}

| پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 | 15:21 | یکی یود که دیگه حالا نیست
از كنارم رد شد...

از كنارم رد شد...
بي محليش ازارم نداد اما اذيت شدم وقتي كه گفت نديدمت.

| پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 11:52 | یکی یود که دیگه حالا نیست
کدوم؟؟؟؟

| پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 9:29 | یکی یود که دیگه حالا نیست
عاشقت مرد دیگه نیا سراغش
عـــــــــــــــــاشـقـت مـــــــــــــــــرد دیـگـه نـیـا سـراغـش

لعنت به هرچی نامرد و نارفیق

ببین اون ارزش داره که داری واسش اینکارو میکنی؟من تورو واسه خودت میخواستم ولی اون....


سلام

یه سوال دیگه :میخوام اخرهفته تصمیمو بگیرم اونی که نوشته بود گورتو گم کن(نظرسنجی) بیاد  بگه کی بوده من اصلا ناراحت نمیشم به هیچکسم نمیگم فقط میخوام بدونم چی شده و ازش حلالیت بطلبم.همین.

| شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 15:12 | یکی یود که دیگه حالا نیست
خیلی وقته

خـ ــيــلي وَقــته دِلـَـ ـم تـَـنــ ــگ شـُـده واسـه ايــ ــنـكه بـِـهـِـش بـِـگـَـ ـم:


7 صـُـبح اگــ ـه  بــيــدآر بــودي بــيــدآرَم كـن ...


اگــه رَفــتـَـ ـم پـُـشــتِ خـَطـِـ ـش قـَطـ ـع كـنـ ـه و بـِـگــه:جـُـ ـونـَــ ـم ...


اگــه بآهآش قـَـرار گـُ ـذآشـتـَـ ـم زود تـَـر از مـَـن بـيـآد ...


يـَـوآشـَ ــكـي از تـِـلـِـفـُـن خــونـه بـِزَنـگـه بـِهـِـ ـم ...


دوسـتآشـو بـِپـيچـ ـونـه بـِخـآطـِرِ مـَ ـن ...


مـَـنـ ـو بـآ تـَـنــهـآيـيآم تـَنـــها نـَذاره ...
خـيـلـي وَقــتــه دِلـَ ـم تـَنــگ شـده...

| جمعه سی ام فروردین 1392 | 11:12 | یکی یود که دیگه حالا نیست
Friends
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

پشتیبانی

قالب وبلاگ و ابزارهای روزگذر
http://s2.picofile.com/file/7221975806/0205.gif
http://s2.picofile.com/file/7221921719/0020.gif
http://s1.picofile.com/file/7221921505/0022.gif
http://s1.picofile.com/file/7221927418/0075.gif
http://s1.picofile.com/file/7221924943/0058.gif
http://s1.picofile.com/file/7221926555/0048.gif
http://s2.picofile.com/file/7221976020/0215.gif
http://s2.picofile.com/file/7221975371/0201.gif
Code center